Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Szczyrku

W dniach 28 lutego i 1 marca 2017 roku w Szczyrku w woj. śląskim w hotelu „Klimczok” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU organizowana przez SDOO w Pawłowicach oraz inspektora Adama Skórka, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Stanisław Dąbrowa, Przewodniczący i Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego Panowie – Janusz Wita i Krystian Kiełbasa, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej – Pan Roman Włodarz, Burmistrz Miasta Toszek – Pan Grzegorz Kupczyk, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach – Pan Tomasz Żabiński oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach – Pan Andrzej Frejno.

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 160 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU oraz najnowszych zmian ustawowych dotyczących działalności COBORU, a także przedstawienia historii 65-lecia funkcjonowania stacji doświadczalnych oceny odmian na terenie województwa śląskiego.

Z okazji 65-lecia historii oceny odmian w województwie śląskim obecni na konferencji włodarze województwa wręczyli okolicznościowe statuetki oraz odznaczenia marszałka województwa osobom i instytucjom zasłużonym dla oceny odmian województwa śląskiego, w tym w zakresie współpracy w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Między innymi z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego "Złotą Odznakę Honorową" otrzymała stacja SDOO w Pawłowicach. Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach Pan Norbert Styrc otrzymał za swoją długoletnią działalność - „Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z audytem działalności COBORU przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), nawożenia roślin bobowatych, zastosowania integrowanej ochrony zbóż, oraz zastosowania nowej wiedzy, technologii i strategii w doskonaleniu pszenicy.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie zmian systemu badań wartości gospodarczej odmian roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi w 2017 roku oraz zagadnień prawa pracy, a także prezentacje firm, które wsparły COBORU w organizacji konferencji.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem, zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDO.