SDOO PAWŁOWICE


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Pawłowice ul. Wiejska 25
44-180 Toszek
powiat : Gliwice
województwo: śląskie

tel. i faks 32 233 41 87
email sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Pawłowice :   mgr inż. Norbert Styrc

Położenie geograficzne:

φ = 50o28´, λ = 18o29´, H = 240 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 156 ha, w tym płodozmian doświadczalny 152,3 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny wadliwy , żytni bardzo dobry, żytni dobry.
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa-V
  • Średnia temperatura roczna: 8,7oC.
  • Roczna suma opadów: 605 mm