STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Pawłowicach
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział gospodarczy w Pawłowicach
  • Dział badawczo-doświadczalny w Pawłowicach
  • ZDOO w Kochcicach
  • ZDOO w Żabnicy