WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Bobik 2019
Groch siewny 2019
Jęczmień jary 2019
Łubin wąskolistny 2019
Łubin żółty 2019
Owies zwyczajny 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenżyto jare 2019
Soja 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2019 Rzepak ozimy 2019r.
Jęczmień ozimy 2019
Pszenżyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Żyto ozime 2019
Pszenżyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Żyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Biuletyn PDO wyniki 2018