WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Bobik 2019
Groch siewny 2019
Jęczmień jary 2019
Łubin wąskolistny 2019
Łubin żółty 2019
Owies zwyczajny 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenżyto jare 2019
Soja 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2020 Jęczmień jary 2020
Jęczmień ozimy 2020 Jeczmien ozimy 2020
Rzepak ozimy 2020 Rzepak ozimy 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020 Pszenica ozima 2020
Pszenżyto ozime 2020 Pszenzyto ozime 2020
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Biuletyn PDO wyniki 2019