ZDOO KOCHCICE


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach Kochcice, ul. Zamkowa 11
42-713 Kochanowice
powiat : Lubliniec
województwo: śląskie

tel. i faks 34 353 36 51
email zdoo.kochcice@pawlowice.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Kochcice :   mgr inż. Stanisław Kołodziej

Położenie geograficzne:

φ= 52o10’ λ=18o34’ H=280m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 56,5 ha, w tym płodozmian doświadczalny 50,0 ha
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb : pszenny bardzo dobry , pszenny dobry , żytni bardzo dobry.
  • Klasy bonitacji gleb: IIIb-IVa i V ; przewaga klasy IIIb.
  • Średnia temperatura roczna: 8,4oC
  • Roczna suma opadów: 689 mm