ZDOO ŻABNICA

Powołany w 1989 roku.
 
Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy

Żabnica ul. Leśna 180, skrytka pocztowa 1334-350 Węgierska Górka
powiat Żywiec , województwo  śląskie

tel. 501 591 588
email zdoo.zabnica@coboru.pl
 
 
Położenie geograficzne:
φ = 49o40´, λ = 19o10´, H = 940 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 3,1 ha, w tym płodozmian doświadczalny 0,8 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb : owsiano-pastewny górski.
Klasy bonitacji gleb: V - VI
Średnia temperatura roczna: 6,0
Roczna suma opadów: 1127 mm