JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOŚWIADCZENIA

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Pawłowice; ul. Wiejska 25; 44-180 Toszek
tel.: 32 233 41 87; e-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach
Kochcice; ul. Zamkowa 11; 42-713 Kochanowice
tel.: 34 353 36 51; e-mail: zdoo.kochcice@pawlowice.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy
Żabnica; ul. Leśna 180; 34-350 Węgierska Górka; skrytka pocztowa 13
tel.: 501 591 588; e-mail: zdoo.zabnica@pawlowice.coboru.gov.pl
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Oddział w Mikołowie
Mikołów; ul. Gliwicka 85; 43-190 Mikołów
tel.: 32 325 01 40; e-mail: mikolow@odr.net.pl
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Modzurowie
Modzurów; ul. Ks. Strzybnego 23; 47-411 Rudnik
tel. : 32 410 65 92; e-mail: zhrmodzurow@danko.pl
Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o. o.
Zakład Hodowlano-Produkcyjny Nieznanice
Nieznanice; 42-270 Kłomnice
tel.: 34 328 91 92; e-mail: shr@hbp.pl
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
Oddział Sośnicowice
Sośnicowice; ul. Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice
tel.: 32 238 75 84; e-mail: ior@ior.gliwice.pl