SKŁAD ŚLĄSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023) powołany 3 czerwca 2019 r.
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Norbert Styrc -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Dyrektor SDOO
2 mgr inż. Teresa Sikora - zastępca przewodniczącego WZ PDO DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Odział Modzurów Hodowca
3 mgr inż. Janusz Wita - zastępca przewodniczącego WZ PDO Śląska Izba Rolnicza Członek Zarządu
4 mgr inż. Tomasz Badurski Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
5 mgr inż. Romuald Brandys Śląska Izba Rolnicza Członek Zarządu
6 mgr inż. Barbara Dwucet Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Specjalista ds. doświadczeń
7 inż. Arkadiusz Dziura Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach
Starszy specjalista ds. nasiennych
8   Beata Ficoń Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy Kierownik Zakładu
9 mgr inż. Gotfryd Gawenda Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w Kochcicach
Specjalista
10 mgr inż. Teresa Giel Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie Główny specjalista ds. ochrony roślin
11 dr hab., prof. nadzw. Mariola Głazek Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Kierownik Zakładu
12 mgr inż. Marek Grzegorczyk Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie Starszy specjalista ds. doradztwa rolniczego
13 mgr inż. Marcin Hoffmann KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
14 mgr inż. Weronika Jaksik Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Starszy specjalista ds. doświadczeń
15 mgr inż. Adam Jarosz KWS Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
16 dr Maciej Jurkowski Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Zakład Hodowlano-Produkcyjny w Nieznanicach Kierownik ds. hodowli roślin
17 mgr inż. Beata Kocik Sejmik Województwa Śląskiego Wiceprzewodnicząca Sejmiku
18 mgr inż. Anna Kojpasz DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Odział Modzurów Hodowca
19 mgr inż. Stanisław Kołodziej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach> Kierownik ZDOO
20 mgr inż. Józef Kubica Sejmik Województwa Śląskiego Radny Sejmiku
21 mgr inż. Joanna Kudła Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
22 mgr inż. Monika Łukasiewicz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
23 mgr inż. Aleksander Materla Agrocentrum Sp. z o.o. Prezes
24 mgr Jerzy Motłoch Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich Dyrektor Wydziału
25 mgr inż. Adam Niewęgłowski Osadkowski SA Kierownik działu nasion zbóż
26 dr  inż. Stanisław Płużyński Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
27 mgr inż. Łukasz Popławski SAATBAU Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
28 mgr inż. Adrian Sikora Bayer CropScience Polska Starszy specjalista ds. wsparcia wiedzy technicznej
29 mgr inż. Adam Skórka Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
30 mgr inż. Jerzy Skórzyński Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Specjalista ds. nasion
31 mgr inż. Krzysztof Smyczek Przedsiębiorca Rolny Właściciel
32 mgr inż. Roman Szczepański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Starszy specjalista
33 mgr inż. Roman Włodarz Śląska Izba Rolnicza Prezes
34 mgr inż. Karolina Anna Wolniak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Specjalista ds. hodowli

Sekretarz Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Weronika Jaksik (SDOO w Pawłowicach)