SDOO PAWŁOWICE

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

Pawłowice ul. Wiejska 25
44-180  Toszek
powiat Gliwice
województwo  śląskie

tel. i faks 32 233 41 87
email sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl
 
dyrektor SDOO Pawłowice
mgr inż. Norbert Styrc
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o28´, λ = 18o29´, H = 240 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 156 ha, w tym płodozmian doświadczalny 152,3 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny wadliwy , żytni bardzo dobry, żytni dobry.
Klasy bonitacji gleb: IIIa-V
Średnia temperatura roczna: 8,7oC
Roczna suma opadów: 605 mm