I Konferencja Zimowa


Rolnicy, doradcy, pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach przyjechali 23 lutego do miejscowości Warmątowice, gdzie odbyła się I konferencja zimowa z SDOO Pawłowice pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”.

Gości przywitał Dyrektor SDOO Pawłowice Norbert Styrc, który zapoznał uczestników z nową Listą Odmian Zalecanych do uprawy w województwie śląskim w roku 2023 oraz podkreślił potrzebę ustalania LOZ, które są źródłem właściwego doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, dostosowanych do warunków glebowo – klimatycznych terenu województwa.

Podczas spotkania przedstawiano programy ochrony zbóż ozimych i jarych, rzepaku i kukurydzy, nawożenia dolistnego, zastosowania biostymulatorów, wapnowania, a także metody pobierania prób glebowych. Dodatkowo podczas spotkania promowano uprawę soi oraz roślin bobowatych, która ma swoje uzasadnienie w celu produkcji białka rodzimego do celów paszowych i eliminacji pasz z dodatkiem roślin GMO. Rośliny bobowate i soja pozostawiają duże ilości związków azotowych w glebie, stanowią dobry płodozmian w gospodarstwie rolnym i ograniczają nawożenie azotowe w dobie wysokich cen nawozów. Uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z agrotechniką uprawy soi – od wyboru stanowiska i zabiegów agrotechnicznych poprzez dobór odpowiedniej odmiany, nawożenia, aż po pielęgnację upraw.

Uczestnicy wynieśli ze spotkania mnóstwo cennych informacji wspierających uprawę roślin oraz porady umożliwiające uzyskanie w przyszłości wysokich plonów na swoich polach.


Dyrektor SDOO rozpoczynający spotkanie. W tle widać prezentację, której tematem jest „Lista Odmian Zalecanych na rok 2023.
Na zdjęciu znajduje się przedstawiciel firmy Farmsaat, który opowiada o uprawach kukurydzy
Na zdjęciu znajduje się przedstawiciel firmy Saatbau, przedstawiający szczegółową agrotechnikę uprawy soi
Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania podczas prezentacji.