II konferencja zimowa pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ


W dniu 01.03.2023 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kochcicach odbyła się II konferencja zimowa pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”.

Uczestników spotkania przywitał Dyrektor SDOO Pawłowice Norbert Styrc, który scharakteryzował nową Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie śląskim w roku 2023. Zrealizowany w latach 2020-2022 program badawczy PDO pozwolił na utworzenie w 2023 roku LOZ dla gatunków: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime, owies, rzepak ozimy, ziemniak, groch siewny, soja, bobik, łubin wąskolistny i łubin żółty.

Podczas spotkania w Kochcicach przedstawiono programy ochrony zbóż ozimych i jarych, rzepaku i kukurydzy, zastosowania biostymulatorów, a także został poruszony temat dopłat bezpośrednich – ekoschematów, które przybliżył Pan Jan Balmas z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Bardzo ważnym tematem konferencji była uprawa roślin bobowatych oraz soi, której agrotechnikę szczegółowo przestawiła firma Saatbau. Rolnicy zapoznali się także z ofertą roślin rolniczych Hodowli Roślin Smolice. Kwalifikowany materiał siewny, to nowe odmiany o dobrej zdrowotności, co ma wpływ na koszty ochrony upraw. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego powoduje także wzrost plonowania, a uzyskane efekty przewyższają koszty związane z zakupem materiału siewnego, tym samym poprawiają wyniki ekonomiczne gospodarstwa.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał dawkę fachowej wiedzy, która – mamy nadzieję – zaowocuje dobrymi plonami.


Dyrektor SDOO Pawłowice podczas przedstawiania prezentacji o LOZ w województwie śląskim
Uczestnicy spotkania podczas prezentacji
Uczestnicy spotkania podczas prezentacji