Konferencja Jubileuszowa „XXV lat funkcjonowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego”


6 czerwca 2023 r. w Augustowie rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Jubileuszowa „XXV lat funkcjonowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego”, której organizatorem był Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest unikalnym systemem doświadczalnictwa w Unii Europejskiej, polegający na współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi na zasadach synergizmu. PDO to badania prowadzone w formie różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub takich samych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie i metodycznie przez COBORU.

Przypominając zasady działania i sens Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, chcemy podkreślić jak istotnie wpływa on na jakość badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym. To dzięki PDO mamy „Listy Odmian Zalecanych” dla poszczególnych województw, które ułatwiają rolnikom dokonania wyboru odmiany, najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków agrotechnicznych. PDO to również szereg publikacji: Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych, Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych, a także publikacje na poziomie województw m.in. Biuletyny – wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w poszczególnych województwach. Twórcami systemu PDO byli Pan Profesor Edward Gacek, Pani Mirosława Domańska i Pan Kazimierz Pyziak.

Podczas Jubileuszu zostały wręczone odznaczenia państwowe i ministerialne oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki „25 lat PDO”. Wśród nagrodzonych znaleźli się również Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach Pan Norbert Styrc oraz Kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach Pan Stanisław Kołodziej.


Wręczenie odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” dla Stanisława Kołodzieja
Wszyscy nagrodzeni odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”
Dyrektor COBORU Pan prof. dr hab. inż. Henryk Bujak wręcza statuetkę „25 lat PDO”
Osoby odznaczone statuetkami „25 lat PDO”
Dyrektorzy SDOO odznaczeni statuetkami „25 lat PDO”