Szkolenie kwalifikatorów roślin bobowatych


14 czerwca 2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się kolejne szkolenie kwalifikatorów, tym razem dla gatunków roślin bobowatych – łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, bobiku i grochu siewnego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora SDOO w Pawłowicach Pana Norberta Styrc, który przybliżył zakres badań, obszary działania oraz specyfikę regionu, w którym znajduje się SDOO w Pawłowicach. Kolejnym punktem spotkania było tradycyjne już wypełnianie dokumentacji w trakcie oceny oraz objaśnienie zasad kwalifikacji plantacji.

Egzamin polowy odbył się w trudnych warunkach meteorologicznych, które nie przeszkodziły jednak w pomyślnym przebiegu testu egzaminacyjnego. Uczestnicy spotkania, jak co roku z wielkim zaangażowaniem oceniali przygotowane poletka doświadczalne.

Autor zdjęć: M. Tokarz, serdecznie dziękujemy.


Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych