Szkolenie dla kwalifikatorów roślin oleistych


W dniu 15.05.2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się szkolenie dla kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych, obejmujące ocenę plantacji roślin oleistych (rzepaku ozimego), które zakończyło się egzaminem praktycznym.

Uczestnicy spotkania szczegółowo poznali zasady kwalifikowania oraz dyskwalifikacji plantacji, a także metody wypełniania dokumentacji, która jest nieodłącznym elementem każdej oceny polowej.

W dalszej części spotkania kwalifikatorzy udali się na poletka doświadczalne, które zostały specjalnie przygotowane na potrzeby szkolenia. Zostali szczegółowo zapoznani ze specyfiką prowadzenia doświadczeń OWT (Odrębność Wyrównanie Trwałość) i WGO (Wartość Gospodarcza Odmian), a w szczególności z morfologią budowy roślin rzepaku, aby doskonalić i poznać sposoby i metody umożliwiające identyfikację roślin nietypowych dla danej odmiany.

Autor zdjęć: M. Tokarz, serdecznie dziękujemy.


Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych
Uczestnicy spotkania podczas wypełniania dokumentacji
Uczestnicy spotkania podczas egzaminu praktycznego na poletkach doświadczalnych