Dzień Pola w Pawlowicach


27 czerwca 2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbył się „Dzień Pola”, który współorganizowała firma Agrocentrum Sp. z o.o.

Gości przywitał Dyrektor SDOO Pawłowice Norbert Styrc, który zapoznał uczestników z nową Listą Odmian Zalecanych do uprawy w województwie śląskim w roku 2023 oraz Pan Sławomir Pala z firmy Agrocentrum, który przedstawił zebranym ofertę handlową firmy Agrocentrum oraz wspomniał o sytuacji i problemach rynku rolnego

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na podgrupy, aby w sprzyjających warunkach można było przekazać szczegóły doświadczeń polowych. Grupy zostały oprowadzone przed dyrektora stacji oraz pracowników odpowiedzialnych za swoje doświadczenia wraz z przedstawicielami poszczególnych firm, którzy przybyli na spotkanie: Danko, HR Strzelce, KWS, Lidea, Limagrain, RAGT, Rapool, Saaten-Union, DSV, Saatbau Linz, Syngenta, HR Smolice. Podczas spotkania przedstawiano programy ochrony zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku firmy Syngenta i Ciech-Sarzyna, nawożenia dolistnego firmy ADOB, a także zastosowania biostymulatorów i nawozów firm Biostyma, Agro-Sorb i KWB Sieniawa. Zebrani zobaczyli doświadczenia PDO, gdzie mogli przyjrzeć się poszczególnym odmianom i otrzymali szczegółową informację o odmianach znajdujących się na LOZ.

Uczestnicy wynieśli ze spotkania mnóstwo cennych informacji dotyczących odmian i uprawy roślin oraz porady umożliwiające uzyskanie w przyszłości wysokich plonów na swoich polach.


Dyrektor SDOO Pawłowice ze Sławomirem Palą z firmy Agrocentrum
Stoisko firmy Ciech-Sarzyna
Dyrektor SDOO Pawłowice ze Sławomirem Palą z firmy Agrocentrum
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z rzepakiem ozimym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z rzepakiem ozimym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z rzepakiem ozimym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z jęczmieniem jarym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z jęczmieniem ozimym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z jęczmieniem jarym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z jęczmieniem jarym
Uczestnicy spotkania na poletkach doświadczalnych z jęczmieniem ozimym