ZDOO KOCHCICE

Powołany w 1952 roku , od 1 stycznia 2000 roku Zakład Doświadczalny podlega SDOO w Pawłowicach.
Zakład Doświadczalny Kochcice położony jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie lublinieckim, w Gminie Kochanowice.
 
Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach

Kochcice, ul. Zamkowa 11
42-713  Kochanowice
powiat Lubliniec
województwo  śląskie

tel. i faks 34 353 36 51
email zdoo.kochcice@pawlowice.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Kochcice
mgr inż. Stanisław Kołodziej
 
Położenie geograficzne:
φ= 52o10’ λ=18o34’ H=280m n.p.m.
   
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 56,5 ha, w tym płodozmian doświadczalny 50,0 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb : pszenny bardzo dobry , pszenny dobry , żytni bardzo dobry.
Klasy bonitacji gleb: IIIb-IVa i V ; przewaga klasy IIIb.
Średnia temperatura roczna: 8,4oC
Roczna suma opadów: 689 mm