ZDOO ŻABNICA

(Powołany w 1989 roku)


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy

Żabnica ul. Leśna 1, skrytka pocztowa 13
34-350  Węgierska Górka
powiat Żywiec
województwo  śląskie

tel. 501 591 588
email zdoo.zabnica@pawlowice.coboru.gov.pl

gospodarz obiektu/księgowa :   Beata Radecka

Położenie geograficzne:

φ = 49o40´, λ = 19o10´, H = 940 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 3,1 ha, w tym płodozmian doświadczalny 0,8 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb : owsiano-pastewny górski.
  • Klasy bonitacji gleb: V - VI
  • Średnia temperatura roczna: 6,0
  • Roczna suma opadów: 1127 mm